Her veksles det mellom kondisjonsineraveller med enkle basis trinn, og styrkeintervaller med vekter for å gi deg komplett trening for hele kroppen.Timen inneholder noe hopp, men er tilrettevalgt slik at du som deltager selv kan velge å modifisere trinnene slik at du får mest mulig utbytte og glede av timen. Musikken og Instruktøren vil motivere deg til å gi absolutt alt!

  • Beskrivelse

Cardio Styrke starter alltid med en god oppvarming før hoveddelen med kondisjon- og styrkeintervaller. I timen alterneres det mellom kondisjon og styrke - 8 interavaller til sammen. Timen avsluttes med nedtrapping og lett strekk.

  • Hvem passer timen for?

Cardio Styrke passer for deg som ønsker en morsom og effektiv kondisjon - og styrketime. Dette er en relativt intensiv time som passer for deg som har trent litt fra før eller har startet på våre Stram Opp timer.

Inspirerende Instruktør som får deg til å yte alt!