Vi er et sertifisert Rent senter

Rent Senter er et forebyggende antidopingprogram med fokus på kompetanseheving, informasjon og mulighet for dopingkontroll.

Hva er Rent Senter?

Rent Senter er et forebyggende antidopingprogram med fokus på kompetanseheving, informasjon og mulighet for dopingkontroll.

Antidoping i medlemsvilkår

Som en del av å være et sertifisert Rent Senter, har vi implementert antidopingregler i våre medlemsvilkår. Alle medlemmer må signere våre antidopingregler ved innmelding, og skal gjøres kjent med at senteret har avtale med Antidoping Norge (ADNO).

Dopingkontroller

Datatilsynet har gitt aksept for gjennomføring av dopingkontroller hos oss. 

Med ikraftsettelse fra 1. juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, § 24a. Bruk av- eller mistanke om bruk av dopingmidler hos oss kan bli politianmeldt.

Jente som trener knebøyRent treningsmiljø

Gjennom deltakelse i programmet har vi satt antidoping på dagsorden og tar aktivt grep for og sikre et rent treningsmiljø. Dette gjøres ved å bla.a:

Tilrettelegge for E-læringsprogram for ansatte og medlemmer. Sikre at det ligger informasjonsmateriell fra Rent senter for våre medlemmer. Vi vil gjennomføre dopingkontroll, tilby foredrag og informasjonsstand på senteret, i tillegg til å tilrettelegge for samarbeid med politiet. Vi har i tillegg satt krav til egenerklæring fra leverandører av kosttilskudd.

Ønsker du å høre mer om Rent senter og dopingkontroller?

Vi er veldig stolte av å være sertifisert Rent senter. Det betyr at vi tar dopingarbeidet seriøst. Vi ønsker å gi våre medlemmer et trygt og rent treningsmiljø. I våre medlemskontrakter har vi derfor et ekstra pungt om dopingkontroller som alle våre medlemmer må signere på. 

Ofte stilte spørsmål