15% for våre aktive medlemmer ved fremvisning av aktivt medlmeskap på vår app.

10% for våre medlemmer av fordelsklubb