Du bør kontakte en veileder som kan gå gjennom timeplanen og notere ned hvilke timer som er ekstra bra for å bli mykere og mer bevegelig. Vi ser at en kombinasjon med uttøyningstimer/hvite timer kombinert med et uttøyningsprogram kan gi gode resultater.