Man må være innlogget som møtt på våre timer min 10. min før timen starter

10 min før start blir således plassen fordelt til oppmøtte på ventelisten.