I belønningsprogrammet blir du premiert med poeng for ditt treningsengasjement og ved å delta på forskjellige digitale kampanjer.