Frys og oppsigelser


FRYS

Jmf. Medlemsvilkår gyldig fra 01012012:
Punkt 3.
(GJELDER IKKE KONTANTAVTALER)
En kontrakt kan fryses ved følgende dokumenterte grunner:

  • -sykdom som er dokumentert ved legeattest og som medfører at man ikke kan trene
  • -svangerskap som medfører at man ikke kan eller ønsker å trene
  • -utstasjonering i jobb eller studier hvor Spenst ikke er lokalisert

Det kan forekomme enkelte unntak av frysreglene for senior, junior evt. andre grupper på det enkelte senter. Frysreglene følger da det senteret hvor medlemmet har tegnet kontrakt. Det gis ikke frys eller fritak for betaling ved ferieavvikling. Frys av kontraktsperiode gjelder minimum 1 måned og maksimum 12 måneder. Bindingstiden forskyves med like mange måneder som det gis fritak for, slik at medlemskapets varighet blir minimum 12 betalende måneder. Betalingsfri periode kan avvike fra frysperiode, men utgjør like mange måneder. Frys er ikke godkjent før man mottar skriftlig bekreftelse fra medlemsadministrasjonen. Ved innvilget frys av medlemskontrakten kan det påbeløpe et frysgebyr.

 

OPPSIGELSER

Jmf. Medlemsvilkår gyldig fra 01012012
Punkt 6.
(GJELDER IKKE KONTANTAVTALER)
Oppsigelsestiden er en-1-måned regnet fra fra første månedskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt senteret eller poststemplet. Dersom kontrakten skal opphøre etter bindingstiden på 12 må oppsigelsen skje innen utløpet av 10. måned.
Medlemmet bør si opp kontrakten ved å lever oppsigelsen til det senteret der medlemmet er registrert. Oppsigelse bør skje skriftlig av hensyn til dokumenterbarhet. Utmelding bør skje skriftlig, via e-post, brev eller utmeldingsskjema. Utmeldingsskjema fåes på senteret. Oppsigelsen gjelder fra den dato Spenst mottar oppsigelsen. Ved oppmøte på senteret, mottar medlemmet kvittering for innlevert utmeldingskjema. Innen 14 dager skal medlemmet få informasjon om at oppsigelsen er registrert og og når siste innbetaling og treningsdato vil være. Dersom ovennevte informasjon ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse, må medlemmet selv ta kontakt med sitt Spenst senter. Medlemskapet kan avsluttes før bindingstiden er ute dersom medlemmet av dokumenterbare årsaker ikke kan trene på medlemssenteret. Søknad om oppsigelse av medlemskapet i kontraktsperioden skal væer skriftlig, og oppsigelsesgrunnen må dokumenteres.


Spenst Årnes
Nedre Hagavei 17
2150 ÅRNES
Tlf. 63 90 79 42
E-post aarnes@spenst.no

Levert av Spectra AS - Powered by Webon Personvern